Kopenhaga a pomoc socjalna

Kopenhaga a pomoc socjalna

W Polsce pomoc socjalna jest na najniższym poziomie w całej Unii Europejskiej. Z tego powodu musimy w czasie reklam w telewizji oglądać wiecznie prośby o pomoc dla potrzebujących czy przewlekle chorych. W telewizji duńskiej nie ma mowy o czymś takim! Przede wszystkim Dania pomaga wszystkim ludziom, którzy potrzebują minimalnej potrzeby. Nie ma tam osób głodnych czy bezdomnych. Zwłaszcza Kopenhaga jest miejscem, które charakteryzuje bardzo wysoki standard życia. Z tego powodu wiele osób próbuje to wykorzystać z powodzeniem. Przede wszystkim w Kopenhadze działa bardzo sprawny system pomocy socjalnej. Każda osoba, która przyjeżdża tam na stałe jest objęta ochroną i może uzyskiwać pomoc materialną z ośrodków socjalnych do momentu podjęcia pracy zarobkowej. Poza tym w Kopenhadze działają szkoły, które nie dość, że płacą uczniowi za uczestniczenie w zajęciach, to doskonale kształcą jego warsztat językowy. My w Polsce możemy niestety pomarzyć o takiej opiece socjalnej. Program ochrony migrantów i rodowitych Duńczyków niczym się praktycznie nie różni. Najlepiej mają ci, którzy postanowili założyć rodziny w Kopenhadze. Każde dziecko, które ma polskich rodziców, a urodziło się w Danii, automatycznie posiada obywatelstwo duńskie. Poza tym ma wszelkie prawa do opieki medycznej i właśnie socjalnej.