Szlakiem wspomnień

Szlakiem wspomnień

Według wstępnych szacunków, koszt ponownego otwarcia najdłuższego połączenia kolejowego w Europie, zamknął się sumą przeszło miliarda euro. Inwestycja ta, łącząca szlakiem kolejowym Londyn z Turcją, jest nawiązaniem do słynnego już połączenia na tej samej trasie w okresie międzywojennym. Niestety, dziesięciolecia zamkniętych granic pomiędzy poszczególnymi krajami, nienajlepsza infrastruktura kolejowa oraz spychanie kolejnictwa na boczny tor, spowodowały, że połączenie to na początku lat dziewięćdziesiątych zlikwidowano. Oczywiście szybko zapełniono tą lukę licznymi połączeniami autobusowymi i lotniczymi, ale nie było to już to samo. Kolej z Londynu do Turcji nierozerwalnie połączona była bowiem z luksusem i splendorem, jakich nie zapewni dziś żaden środek lokomocji. Wagony o najwyższym stopniu wykończenia i wyposażenia wraz ze wspaniałą obsługą i wykwintnymi daniami, jakie serwowano dla pasażerów, pozostają do dziś niedoścignionym wzorcem, do którego wszyscy chcą zmierzać. Inwestorzy, za pomocą których udało się w zeszłym miesiącu reaktywować to połączenie, liczą się z początkowo małym zainteresowaniem swoją ofertą. Jednakże po upływie kolejnych trzech lat połączenie to ma być dochodowe i samo na siebie zarabiać. Szacuje się, że najbardziej luksusowymi pociągami ma wtedy podróżować ponad milion pasażerów rocznie, a z każdym kolejnym rokiem liczba ta ma się podwajać. Pozostaje mieć nadzieję, że inwestycja ta pozwoli na przywołanie wspomnień o luksusie na żelaznych kółkach wraz w zamożnymi pasażerami.